Bestyrelsen

Her finder du medlemmerne
i bestyrelsen

Andelsboligforeningens formål er at eje og drive ejendommen matriknr 4c Over-Holluf by, Fraugde med derpå opførte 32 andelsboliger.

Bestyrelsen vælges på ordinær generelforsamling, der afholdes 1. gang om året. Generelforsamling sker ved skriftlig indkaldelse med 14 dages varsel.

Bestyrelsen i andelsboligforeningen består af følgende medlemmer:

Martin Jensen (Nr. 121)
Formand

Rene Christensen (Nr. 99)
Næstformand

Caroline Haldrup (Nr. 123)
Kasser

Camilla Jørgensen (Nr. 95)
Medlem

Emilio Brentegani (Nr. 131)
Medlem